tvorca dizajnu interiéru a architektúry
CARDUELIS s.r.o.
Československej armády 12
972 51 Handlová, Slovensko

Info / Obchod:
+421 948 430 028
info@carduelis.sk

Slavo Stehlík, architekt 
+421 905 607 128 
stehlik@carduelis.sk

Fakturačná adresa:
CARDUELIS s.r.o.
Odbojárov 45
972 51 Handlová, Slovensko

IČO: 47 482 087
DIČ: 2023917225
IČ DPH: SK2023917225

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 29374/R
@