C-DM-KUCHYNA.JPG

Desing Manuál rieši možnosti otváranie dvierok
v kuchynskej linke.

Korpus kuchynský spodný

Dvierka bez madiel (Dotykové Blum TIP-ON otváranie)

Dvierka kuchynské + Madlá hranaté

Dvierka kuchynské + Madlá kruhové

Dvierka kuchynské + Madlo lišta 1 (Súčasť dvierok)

Dvierka kuchynské + Madlo lišta 2 (Súčasť dvierok)

Dvierka kuchynské bez madiel + Lišt GOLA J a GOLA C súčať korpusu